Services

Transporte

 • FCL - transport me konteinere
 • LCL - grupazhe me konteinere
 • Project cargo
 • Magazinazh dhe shperndarje
 • Sherbim agjensi doganore per Import/Export/Tranzit
 • Cdoganime
 • Transporte rrugore dhe hekurudhore
 • Agjensi shipping
 • Trasporte Ajrore

Konsultime dhe sherbime te tjera ne:

 • Drejta internacionale e transporteve
 • Drejta doganore
 • Siguracionet e mallit
 • Patentat
 • Markat
 • Designs
 • Te drejtat e autorit
 • Perkthime te legalizuara